Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych po dniu 25 maja 2018 r.:

Administratorem twoich danych osobowych jest Petram House Sp. z o.o. z przy ul. Płockiej 15/66, 01-231 Warszawa.

Przetwarzane dane osobowe są gromadzone podczas korzystania przez ciebie z naszych usług, w tym przeglądania stron internetowych.

Dane osobowe zapisujemy poprzez pliki cookies, które są zainstalowane na stronach internetowych naszych spółek.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa/doradztwa i wykonania ciążących obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz wsparcia działu obsługi.

Podstawę prawną do przetwarzania twoich danych osobowych stanowi konieczność wykonania umowy, a w pozostałych przypadkach wyrażona przez ciebie zgoda bądź nasz prawnie usprawiedliwiony interes.

Jakiekolwiek uwagi, wnioski lub zastrzeżenia możesz kierować do Administratora. Jednocześnie, jesteś uprawniony do wykonywania swoich praw względem każdego ze współadministratorów.

Udostępnienie danych osobowych jest twoją dobrowolną decyzją, jednak brak twojej zgody na przetwarzanie uniemożliwi skorzystanie z oferty Petram House Sp. z o.o.

W każdym momencie masz prawo do żądania dostępu do treści twoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, przeniesienia oraz do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W każdym momencie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu możesz złożyć poprzez przesłanie wiadomości wiadomości e-mail na adres Petram House Sp. z o.o. na piśmie.

W przypadku nieskorzystania z oferty Petram House Sp. z o.o. bądź spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo, twoje dane zostaną usunięte po odwołaniu przez ciebie zgody albo gdy staną się niepotrzebne do celów, do których zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów.