Inwestycje w nieruchomości komercyjne – wejdź na wyższy poziom

Inwestycje w nieruchomości – wejdź na wyższy poziom 

Stabilne zyski, wysokie zwroty i niski poziom zaangażowania – to tylko trzy z wielu korzyści, które sprawiają, że obserwuje się rosnące zainteresowanie nieruchomościami komercyjnymi. Zwłaszcza w przypadku inwestowania w modelu z tzw. niską kwotą.

Nieruchomości cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Jednak jest pewien segment coraz mocniej przyciągający uwagę, nie tylko krajowych inwestorów. Mowa o sektorze nieruchomości komercyjnych. Wyniki mówią same za siebie – miniony rok zakończył się na nim z rekordowym wolumenem transakcji – ponad 7,2 mld euro i był o 42 proc. wyższy w porównaniu z 2017 r. . Sprzyjały temu m. in. niskie stopy procentowe, bardzo dobra sytuacja gospodarcza oraz korzystne nastroje konsumenckie. Dlatego też specjaliści z optymizmem prognozują dalsze utrzymywanie się popytu na te aktywa. Istotny wpływ na ten rosnący trend ma crowdinvesting. Za sprawą dużych i poważnych operatorów, długo oczekiwana dostępność tego modelu biznesowego dla klientów detalicznych, wreszcie pozwala inwestować w nieruchomości komercyjne z niskimi kwotami.

Wybór strategii

Na liście ulubionych projektów inwestycyjnych przodują nieruchomości handlowe. Nasycenie rynku wielkopowierzchniowymi galeriami handlowymi, zmiany zwyczajów konsumenckich i związana z nimi ekspansja sieci handlowych do centrów miast, przenoszą akcent na mniejsze lokale typu convenience, retail park i mixed-use. Dobrze widoczne jest to szczególnie w małych i średnich miejscowościach, charakteryzujących się mniejszą konkurencją na rynku lokalnym.

Z wymienionych obiektów zwłaszcza retail parki zyskują ostatnio na popularności. Wynika to ze zmiany zachowań konsumentów, którzy od dużych centrów handlowych położonych na obrzeżach miast wolą bliżej położone i dopasowane do ich potrzeb retail parki. Konsekwencją jest zmianą formatów jakich pod wynajem potrzebują te marki. Umieszczenie ich w budynkach wolnostojących, albo na parterach nowych apartamentowców pozwala również na wygodny odbiór koło domu zakupów zrobionych wcześniej online.

Ograniczenie kosztów

Sektor handlowy wiąże się z dużymi nakładami. Stąd główna bariera wejścia – wysoka cena zakupu powierzchni pod tego rodzaju działalność. Prostota i skuteczność założeń crowdinvestingu to odpowiedź, na którą czekał rynek. Ten anglojęzyczny termin to nic innego jak współfinansowanie większej transakcji przez dużą grupę mniejszych inwestorów indywidualnych za pośrednictwem platform online, w zamian za udziały w spółce celowej dedykowanej danemu obiektowi. W efekcie koszty są znacznie ograniczone a udziałowców czeka cały szereg korzyści.

Przewidywane zyski

Jest kilka powodów, dlaczego segment nieruchomości komercyjnych, a  zwłaszcza nieruchomości handlowych stanowi bardzo efektywny i bezpieczny sposób pomnażania kapitału. Podstawowym jest jego przewidywalność, na którą powala zdominowany przez sieci handlowe rynek. Standardem są długoterminowe umowy na czas oznaczony, zwykle zawierające zapis o waloryzacji czynszu na podstawie wskaźnika cen i usług. Inwestorzy – znane sieci handlowe (rodzime i zagraniczne), chcą w ten sposób zapewnić sobie oczekiwane zwroty. Wynajmujący: uniknąć strat związanych z inflacją. Rozwiązanie to pozwala w prosty, precyzyjny sposób wyliczyć właścicielom obiektu zyski.

Atrakcyjne dochody

Wynajem lokali komercyjnych pozwala osiągnąć wyższe dochody niż z położonych w centrach miast mieszkań czy apartamentów wakacyjnych.  W zależności od rodzaju i położenia danego obiektu handlowego, mogą uzyskać stopy zwrotu na poziomie 7–8% rocznie. Wyniki te przewyższają o kilka procent zyski przynoszone przez nieruchomości mieszkaniowe.

Poza wpływami od najemców inwestorzy mogą liczyć również na wzrost wartości rynkowej budynku. A wzrosty te potrafią oscylować na poziomie kilkunastu procent rocznie w przypadku dobrze zarządzanych i budujących swoją markę parków handlowych.

Dopuszczalny poziom ryzyka

To, co naprawdę dobre, przychodzi z czasem. Portfel aktywów takich jak budynki handlowe procentuje w dłuższym horyzoncie czasowym. Z perspektywy optymalizacji ryzyka inwestycyjnego  jest to korzystne. Decydując się na zakup  aktywów poprzez platformy crowdinwestingowe, nawet w sytuacji opóźnienia zwrotów z jednej z inwestycji, udziałowiec ma możliwość czerpać zysk z pozostałych. Co więcej, działania tego typu pozwalają mu efektywnie zwiększać zasób wiedzy i doświadczenia, nie zamrażając dużych środków w jednym projekcie. Konsekwencje ewentualnych niepowodzeń związanych z wyborem nierentownej lokalizacji, mało dynamicznej sieci handlowej lub niedoszacowaniem konkurencji, rozkładają się proporcjonalnie na wszystkich udziałowców.

Profesjonalnie kształtowane relacje

To kolejny dodatni czynnik związany z lokowaniem środków w nieruchomościach komercyjnych z niską kwotą. W odróżnieniu od często emocjonalnych kontaktów związanych z bezpośrednim wynajmem mieszkań, komunikacja z zawodowymi operatorami platform crowdinwestycyjnych ma charakter biznesowy. Profesjonalna, uprzejma, nakierowana na klienta obsługa umożliwia długofalowe kontakty na zupełnie innym poziomie, w formie i czasie dostosowanych do inwestora. Z takim zapleczem to prawdziwa przyjemność.

Oferty szyte na miarę

Podstawowym pytaniem, jakie powinien sobie zadać każdy inwestor jest wybór rodzaju nieruchomości komercyjnej i sposobu jej finansowania. To pytanie rodzi szereg szczegółowych kwestii do rozpatrzenia.  Zdecydowanie najwygodniejszym rozwiązaniem jest współpraca ze sprawdzoną platformą crowdinwestingu nieruchomości komercyjnych Od zatrudnionych w niej  ekspertów zależy dobór propozycji znajdujących się w bieżącej ofercie. Dobrze jest zatem zapoznać się z ich doświadczeniem, przeglądem zrealizowanych projektów, którymi mogą się pochwalić, stosowanymi kryteriami oceny.

Dlatego  Petram House, doświadczony broker rynku nieruchomości komercyjnych, poleca  swoją platformę crowdinvestingową Social.Estate, stawiającą w pierwszej kolejności na sieci spożywcze. Nasze doświadczenie ugruntowała obsługa wielu prywatnych inwestorów oraz funduszy inwestycyjnych, którym pomogliśmy w zawarciu szeregu transakcji o łącznej wartości około 100 mln złotych. Partnerzy tacy wymagają najwyższych standardów i dostępu do najlepszych produktów. To w oparciu o ich wyśrubowane kryteria wyboru weryfikujemy wszystkie oferty także dla naszych klientów indywidualnych którym wychodzimy naprzeciw.

platforma crowdinvestingu
platforma crowdinvestingu

Przeczytaj czym jest crowdfunding nieruchomości komercyjnych: https://social.estate/crowdfunding-inwestycje-nieruchomosci-komercyjne/

 

Skomentuj